Nuôi Dàn Đề 36 Số Chuẩn Khung 3 Ngày
Nuôi Lô Song Thủ Khung 3 Ngày
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày
Nuôi Dàn Đề 20 Số Chuẩn Khung 3 Ngày